Printink.si je postal Spletni trgovec leta 2013!

Spletna trgovina PRINTINK.si ponuja širok nabor potrošnega materiala za tiskalnike in sorodno opremo, v njihovi ponudbi pa lahko najdete več kot 2.500 izdelkov. Glavni del artiklov te uporabniku prijazne trgovine predstavljajo kartuše in tonerji, ponujajo pa tudi tiskalne glave, bobne, termalne folije ter drug potrošni material s področja tiskanja.

printink-nagrade

 

1.      Kdaj ste ustanovili spletno trgovino? Zakaj ste se odločili prav za poslovanje na spletu?
Trgovina je bila postavljena novembra 2010. Razlogi za odločitev za poslovanje na spletu so bili relativno nizki zagonski stroški spletne trgovine, hiter in lažji dostop do širše baze potencialnih kupcev, predvsem pa so odločitvi botrovala poznavanje spleta, spletnih orodij in pretekle izkušnje.

2.      Kje vidite prednosti spletne trgovine pred fizično trgovino?
Glavna prednost spletne trgovine z vidika prodajalca je v dostopu do kupcev izven kraja fizične prisotnosti. V slovenskem prostoru to pomeni, da je namesto npr. 2.000 potencialnih kupcev (kolikor jih je v našem kraju) dosegljivih več kot 1.000.000 potencialnih kupcev. Nezanemarljiv je tudi strošek vzpostavitve spletne trgovine, ki je po naših izkušnjah vsaj 2x nižji od postavitve fizične trgovine. Prednost na strani kupcev pa je predvsem v tem, da je naročanje iz domačega naslanjača udobnejše, cene so praviloma nižje kot v fizični trgovini, predvsem pa so izdelki v večini primerov dostavljeni na dom že naslednji dan popolnoma brezplačno.

3.      Kateri so največji izzivi, s katerimi se soočajo spletne trgovine?
Največji izziv predstavlja zaupanje uporabnikov; v kakovost izdelkov, kvalitetno obravnavo naročila, hitrost dostave, predvsem pa zaupanje v za kupca ugodno reševanje morebitnih zapletov ali reklamacij brez dodatnih stroškov.

4.      Ali se spletni potrošniki razlikujejo od tistih, ki nakupujejo v fizičnih trgovinah?
Da, do določene mere se. Najbolj očitna razlika je v starostni strukturi kupcev, razlike pa so tudi v pričakovanjih kupcev. Povprečen spletni kupec se zaveda, da izdelka ne bo prejel isti dan, ve pa, da lahko na spletu izbira prodajalca iz domačega naslanjača, zato je toliko bolj občutljiv na dobro ceno in kvalitetno nakupno izkušnjo.

5.      Kako deluje vaša skrb za stranke, na kakšen način skrbite za vaše kupce? Kako poskrbite, da se vračajo k vam?
Ključna točka pri nas je celosten pristop pri obravnavi kupca. Kupcu dajemo zavedanje, da je enako dober takrat, ko pri nas “zapravi” majhno premoženje, kot tudi takrat, ko opravi nakup za le nekaj evrov. Enako pa ga spoštujemo tudi takrat, ko rešujemo morebiten zaplet ali reklamacijo. Temelj vsega je uporabniku prijazna spletna trgovina kot tehnična rešitev in uporabniku prijazna spletna trgovine v smislu zaposlenih, ki se oglašamo na telefon, odgovarjamo na e-pošto in dajemo nasvete v spletni klepetalnici.

6.      Kako je potekal vaš razvoj, katere so bile vaše najpomembnejše faze razvoja?
Na začetku sva spletno trgovino postavila sama, takrat le dva zaposlena. Danes nas je, skupaj z zunanjimi sodelavci petnajst. Ves čas dajemo največji poudarek kontinuirani optimizaciji vseh procesov, modernizaciji orodij in procesov dela ter skrbi za stranke, produkte  in optimizirano, sodobno spletno trgovino. Najpomembnejša faza razvoja je bilo spoznanje, da vsega ne moreš opraviti sam. Tako smo veliko dela preložili na zunanje sodelavce, ki nam s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo pri rasti in zagotavljanju potrebne kvalitete za uspešen nastop na trgu.

printink-nagrada

7.      Ste kdaj naleteli na kakšne ovire pri postavitvi in delovanju spletne trgovine (tehnične, organizacijske)?
Ob stremenju k boljši storitvi in boljši organizaciji dela se ovire pojavljajo vseskozi. Na eni strani znotraj podjetja in notranjih procesov dela, na drugi strani pa se pojavljajo organizacijske in komunikacijske ovire pri dobaviteljih in zunanjih izvajalcih (roki dobave, roki izvedbe, poraba časa za usklajevanja).

8.      Kakšna prihodnost čaka vašo spletno trgovino, kaj načrtujete?
Verjamemo, da je prihodnost svetla. Predvsem pa smo prepričani, da lahko z energijo, ki je med zaposlenimi, in z dobro vizijo še veliko naredimo na rasti naše spletne trgovine.

9.      Kako ravno vaša spletna trgovina izstopa pred konkurenco?
“Fair play” odnos do kupcev in motivirana ekipa zaposlenih.

10.  Kaj menite, da je specifika slovenskega e-commerce trga?
Relativna majhnost, ne dovolj visoko zaupanje v spletne nakupe in pestra konkurenca med spletnim trgovci.

11.  Katere so tiste stvari, na katere bi slovenski potrošniki morali biti pozorni pri spletnih nakupih?
Na prvem mestu je zaupanje in varnost. Sledi uporabniku prijazna spletna izkušnja iskanja in naročanja izdelkov, cene, skriti stroški nakupa (dostava, cene z DDV oz. brez DDV ipd.), predvsem pa garancija in servis kupca po opravljenem nakupu.

12.  Kako mislite, da bo laskavi naziv vplival na vaše poslovanje?
Ob pravilni interpretaciji naziva se bo dvignilo zaupanje obstoječih in novih potencialnih kupcev.

13.  Kakšen menite, da bo učinek Spletnega trgovca leta na slovenski trg?
Vsekakor pozitiven. Z dobro medijsko pokritostjo in jasno obrazložitvijo, da tudi uporabniki vedo, kaj določeni nazivi spletnega trgovca pomenijo, se dviguje zaupanje slovenskih spletnih kupcev v spletne trgovine. Zaupanje pa je ključ do uspeha.